Centrale thema’s
Het unieke concept van Friss steunt op vijf centrale thema’s:I Consument centraal
In het traditionele marktconcept staan het bedrijf en het product centraal. Consumenten zijn passief en er wordt niet ( of nauwelijks ) naar de mening van de consument gevraagd. Bedrijven benoemen hun doelgroepen, het management van de doelgroepen en de klantrelatie. De markt en de keten hebben een heel andere rol dan wat de huidige consument verwacht. Bedrijven in de AGF richten zich steeds meer op de relatie met de klant, maar nog steeds via het traditioneel denken. Dit leidt tot een concept van de markt als doelgroep. Maar de grenzen van dit concept zijn bereikt. In het nieuwe Friss concept ligt het zwaartepunt op de communicatie over en weer tussen consument en het bedrijf. De rol van de het bedrijf en die van de consument worden dichter bij elkaar gebracht. Binnen dit concept werken het producerende bedrijf door een verkorte keten interactief samen met de consument.

komkommers-home


II Ketenconcept van mond tot grond.
De productie van Friss wordt gestuurd door de consument; dus van mond tot grond. De producten die de consument koopt zijn hoog van kwaliteit, supervers, en volledig traceerbaar. Dit betekent verkorting van de keten, waarbij volume en leveringszekerheid centraal staan, naar een sector waar passende dienstverlening, keuzemogelijkheden en maatwerk bepalend zijn. Hierbij worden één op één afspraken met afnemers gemaakt om producten te leveren die aan de specifieke wensen van de consument voldoen.

III Geconditioneerde volledig duurzame kas, voedselzekerheid en - veiligheid 
Friss bouwt “Geconditioneerde Kassen” waarin veilig voedsel wordt geproduceerd binnen een geheel gecontroleerde en geconditioneerde omgeving. Hiervoor worden eigen ontwikkelde technieken en teeltconcepten met eigen rassen ingezet. Er wordt gebruik gemaakt van de beschikbare duurzame energiebronnen en CO
2.

IV Volledig duurzaam en innovatief.
De foodhubs van Friss zijn gebaseerd op 100% duurzaamheid. Afhankelijk van de locale omstandigheden wordt gebruik gemaakt van verschillende duurzame energie bronnen zoals, zon, wind, biomassa, geothermie, (industriële)restwarmte, enz. Bovendien worden de gewassen in een volledig geconditioneerde omgeving geteeld. Dit betekend dat er geen water meer door verdamping wordt verspilt, er vrijwel geen ziektedruk ontstaat waardoor er geen chemische gewas-bescherming noodzakelijk is, de benodigde CO2 voor 100% door de planten wordt benut en er nauwelijks uitwisseling naar de omgeving ontstaat. Door het aanbieden van een optimaal stabiel klimaat levert de plant een hoogwaardige en optimale productie, waardoor de opbrengst product per mtr² ongekend hoog is. Gezien de groei van de wereld bevolking, de behoefte aan meer, en vooral veilig voedsel, de beperkt beschikbare oppervlakte en waterreserves om voedsel te produceren is dit voor Friss een absolute voorwaarde om verantwoord te produceren.

paprika

V Werkgelegenheid en opleiding 
Duurzaamheid betekent voor Friss ook het vervullen van een actieve rol voor werkgelegenheid, re-integratie en inzet van mensen met een beperking. Voor de opleiding van medewerkers heeft Friss overeenkomsten met daarin gespecialiseerde instituten. De aard van de werkzaamheden vraagt de inzet van relatief veel arbeidskrachten. Vooral in gebieden met een hoge werkloosheid een uitstekende kans om hierin verandering aan te brengen.

Uniek concept
Het Friss concept is uniek. De gesloten keten van mond tot grond met een honderd procent gegarandeerde voedselveiligheid en leverzekerheid wordt volledig duurzaam uitgevoerd. Afhankelijk van de locatie bestaan er mogelijkheden om zelfs duurzame energie, geoogst in de foodhub, door te leveren aan aangrenzende woonwijken en/of industrieën.