This is the ExtraContent 9 container. Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper.
Stacks Image 96
Foodhub Eemshaven
De tuinbouwsector is in hoog tempo aan het veranderen. Duurzaamheid, innovatie, local for local en korte verticale ketens zijn binnen enkele jaren bepalend voor het gezicht van de tuinbouwsector. De tuinbouwsector, en dan vooral de glastuinbouwsector, gaat zich steeds meer ontwikkelen in gebieden die hiervoor de mogelijkheden bieden. In Eemsmond is de biobased economy in opkomst. Dit betekent ‘een economie waarin voor de energievoorziening en de productie van halffabricaten/eindproducten gebruik wordt gemaakt van bioraffinage, plantaardige grondstoffen (biomassa) en/of van hergebruik van reststoffen/reststromen’. Met de nabijheid van duurzame energiebronnen/restwarmte, woongebieden, technologie en opleidingscentra heeft in Eemsmond het glastuinbouwgebied een enorme impact.

Friss wil in Eemsmond een hoogwaardig, uniek duurzaam voedselproductiepark ontwikkelen. De startfase is een kavel van ca. 30 hectare waarop “Geconditioneerde Kassen” gebouwd worden. In deze kassen worden producten geproduceerd binnen een geheel gecontroleerde en geconditioneerde omgeving. Hiervoor worden eigen ontwikkelde technieken en teeltconcepten met eigen rassen ingezet. Er wordt gebruik gemaakt van de beschikbare restwarmte en CO2 via WarmCO2. Door het gebruik van industriële restwarmte en CO2 van de omliggende industrieën, hoeven tuinders in dit gebied zelf geen energie meer op te wekken. Zo besparen ze maar liefst 90 procent aan gas ten opzichte van traditionele kassen. Er is geen gasaansluiting. De kassen van Friss besparen 400.000 m3 gas per ha, ofwel 12.000.000 m3 op projectbasis. Dit scheelt 21 miljoen kilo C02-uitstoot per jaar. Daarnaast wordt het water in de kas hergebruikt om nog duurzamer te kunnen produceren.


Stacks Image 99
Werkgelegenheid en opleiding
Duurzaamheid betekent voor Friss ook het vervullen van een actieve rol voor werkgelegenheid, re-integratie en inzet van mensen met een beperking. De demografische ontwikkelingen in Groningen hebben gevolgen voor gemeenschappelijke voorzieningen en werkgelegenheid in heel de regio. Structureel zal Friss gemiddeld 250 fte voltijd en 150 fte deeltijd banen generen voor een bebouwing van 55 hectare. Arbeidsplaatsen die Groningen heel goed kan gebruiken. Gelijktijdig wordt een opleiding ingericht die zich richt op mensen die kunnen werken vanuit een duurzaam perspectief en aan duurzaam management.


Stacks Image 107
Uniek concept
Het concept voldoet aan de triple P gedachte in optima forma. Dit concept wordt gesteund door de provincie Groningen, gemeente Eemsmond, Groningen Seaports, Univeg, en ZLTO.
Alle denkbare innovaties en een volledige duurzaamheid komen samen in dit glastuinbouwgebied. Deze keer geen business as usual, maar as unusual business.


Stacks Image 110
Investeringen
De aanvangsinvestering bedraagt inclusief grondverwerving circa € 65.000.000. Friss is voor het project op zoek naar financiers/investeerders. Voor deze aanvangsinvestering zijn er al contacten met potentiële investeerders en financiers. Helaas is de huidige situatie binnen de financiële sector een rem op de ontwikkelingen in de glastuinbouw. Daarnaast vraagt de introductie van het concept in de praktijk vanwege de innovatieve rol van Friss extra investeringen.
Friss is daarom op zoek naar investeringsprikkels (aanjaaggelden/ investeringsfondsen) van de Provincies, het Rijk en de Europese Unie. Bestuurlijk draagvlak voor dit unieke concept is daarbij onontbeerlijk. De kans om de tuinbouw in Groningen, met al zijn positieve neveneffecten voor de leefbaarheid in dit gebied, op een zeer duurzame wijze vorm te geven, wordt door alle ondersteunende bedrijven met beide handen aangegrepen. Zij vertrouwen erop dat u de realisering van Friss in Eemsmond ook zal ondersteunen.