Voedselproductie naar de wens van de consument

“van mond naar grond”


De tuinbouwsector is in hoog tempo aan het veranderen. Duurzaamheid, innovatie, local for local en korte verticale ketens zijn binnen enkele jaren bepalend voor het gezicht van de tuinbouwsector. De tuinbouwsector, en dan vooral de glastuinbouwsector, gaat zich steeds meer ontwikkelen in gebieden die hiervoor de mogelijkheden bieden. De biobased economy is in opkomst. Dit betekent ‘een economie waarin voor de energievoorziening en de productie van halffabricaten/eindproducten gebruik wordt gemaakt van bioraffinage, plantaardige grondstoffen (biomassa) en/of van hergebruik van reststoffen/reststromen’. Een moderne glastuinbouw kan in deze “cradle to cradle” aanpak een significante rol spelen. Met name het gebruik van restwarmte, het omzetten van CO2 in zuurstof, het verwerken van meststoffen en water die uit het proces vrijkomen maken de cirkel rond. Tenslotte is de kas leverancier van biomassa, en niet te vergeten topproducten voor de consument.

Centrale thema’s
Het unieke concept van Friss steunt op vijf centrale thema’s:
Lees meer…..